Надя Плунгян, Мария Силина, Александра Селиванова. Авангард и пролетарское искусство

1